Lang geleden, in een sterrenstelsel hier ver, ver vandaan…